The Greatbear om U-Matic-video fra Videokunstarkivet

The Greatbear arbeider med konservering og digitalisering av analog video. I et blogginnlegg skriver de engasjert om det spennende og utfordrende arbeidet med å digitalisere U-Matic-videoer som de får tilsendt fra Videokunstarkivet. De viser også eksempler hvordan avspilleren påvirker videobildet. Les hele artikkelen her:

www.thegreatbear.net/video-tape/videokunstarkivets-mouldy-umatic