Seminarer, konferanser og presentasjoner

I løpet av pilotprosjektet gjennomførte Videokunstarkivet flere seminarer, og gjennomførte en rekke presentasjoner i forskjellige fora i Norge og internasjonalt. På denne siden finner du rapporter fra seminarene, samt en liste over de viktigste presentasjonene og visningene.

Videokunstarkivets seminarer

Only you can prevent the end of history

Only you can prevent the end of history

Kunstnernes Hus, Oslo, 2015
Seminar med skribent, kurator og professor Jon Ippolito (USA). Seminaret ga innblikk i noen av utfordringene kunstnere, historikere og institusjoner står overfor når det gjelder arkivering av tidsbaserte kunstformer.
Videokunst i offentlige rom

Videokunst i offentlige rom

ANX, Oslo, 2014
Seminar med kunstner Geert Mul (Nederland) som diskuterte tekniske og praktiske utfordringer med å sette opp videokunstinstallasjoner i offentlige rom.
Videokunst i et nordisk perspektiv

Videokunst i et nordisk perspektiv

Oslo Screen Festival, Oslo, 2014
Symposium om arkivering, preservering og distribusjon av videokunst med paneldeltakere fra Norge, Sverige, Finland og Island, samt et visningsprogram på Filmens Hus, med arbeider av Kjell Bjørgeengen, Marianne Heske og Morten Børresen.
Born Digital

Born Digital

ANX, Oslo, 2013
Seminar med forsker og kurator Annet Dekker (Nederland) som tok opp sentrale spørsmål rundt arkivering av digital kunst, og pekte på nødvendigheten av en større bevissthet om særegne trekk ved såkalte digitalfødte verk og bevaring av slike.
Speculative Archiving

Speculative Archiving

ANX, Oslo, 2013
Nina Wenhart redegjorde i seminaret for utfordringene i kunstfeltet når det kommer til å bevare kunsten laget i og for nye medier, og hvordan noen av arkivene har gått frem i utviklingen av sine metadata.

Utvalgte presentasjoner og visninger

Dialogmøte om Videokunstarkivet

Dialogmøte om Videokunstarkivet

Atelier Nord, 2016
I anledning at pilotprosjektet var over, inviterte Atelier Nord i februar 2016 til dialogmøte om Videokunstarkivets framtid som forskningsverktøy, formidlingskanal og distribusjonsform. Referat på Atelier Nords nettsider.
Archives, Oberhausen Short Film festival

Archives, Oberhausen Short Film festival

Oberhausen, 2016
Videokunstarkivet holdt en presentasjon på Oberhausen kortfilmfestival under seksjonen Archives, som handler om arkivering og restaurering av eksperimentfilm. Katalogtekst, Oberhausen Short Film festival, 2016
The Greatbear om U-Matic-video fra Videokunstarkivet

The Greatbear om U-Matic-video fra Videokunstarkivet

Oslo, mai 2015
The Great Bear restaurerer, konserverer og digitaliserer analoge medier. Etter å ha mottatt en videokassett som dokumenterer en performance av Kartan Slettemark tok de kontakt med avsenderen: Videokunstarkivet. Les hele artikkelen her.
Det spekulative arkivet

Det spekulative arkivet

Oslo, 2012
Seminar med mediakunsthistoriker Nina Wenhart (Østerrike). Seminaret tok for seg problemstillinger og utfordringer angående bevaring og lagring av nyere medier og introduserte nye, radikale måter å tenke rundt arkiver, databaser og metatags. Seminaret bygde på Wenharts tekst Speculative Archiving & Experimental preservation of Media Art fra 2012

Før, nå og for alltid, Cinema Neuf filmklubb, Chateau Neuf, Oslo, 2012
Ephemeral Sustainability, nyMusikk, Bergen, 2012
Kortfilmfestivalen KORT på Kinokino, Sandnes, 2012
Kortfilmfestivalen, Grimstad, spesialprogram, 2013
Astrup Fearnley Museet, Oslo, torsdagsforedrag, 2013
Instants Video, Videokunstfestival, Marseilles, 2013
Nordic Outbreak, Streaming Museum / New Museum, New York, 2013
Public, seminar og videoevent, Tag Team/ Doppler, Bergen, 2013
Thinking Media: Talking Digital. Symposium, Nasjonalgalleriet, Reykjavik, 2014
New York Art Book Fair, New York, 2014
Kunstnernes Hus, Oslo, 2014
Sent, Teknisk Museum, Oslo, 2015
Archiving Media Art – Saving contemporary art for the next generation, Kiasma, Helsinki, i regi av AV-Arkki, 2015
Jutegnask – Kunsten, arkivet og livet – et forarbeid, Bergen Kunsthall, 2016
To do or not to be, TIFF/Kurant, Tromsø 2017
Arctic Moving Image & Film Festival, Harstad, 2016
Lay A Flower on Aphra Behn’s Womb, Galleri 69/HIOA, 2017