Videokunstarkivets samtaleserie

I løpet av pilotprosjektet gjennomførte Marit Paasche og Anne Marthe Dyvi en serie dybdeintervjuer med den første generasjonen norske kunstnere som jobbet med video. Intervjuene belyser ulike aspekter av den tidlige videokunstens historie i Norge, og gir tilgang til et materiale som i liten grad har blitt underlagt historieskriving, og som i liten grad finnes i norske museer og kunstinstitusjoner. Samtalene gir informasjon om kunst og kunstnerrollen i Norge på 1970- og 80-tallet, og om hvordan det norske kunstfeltet posisjonerte seg i forhold til internasjonale tendenser og kunstsyn. Sammen bidrar samtalene til å skape en ramme om de tidlige videoarbeidene, og de utgjør et viktig supplement til det tekniske bevaringsarbeidet som Videokunstarkivet står for. Intervjuene med Heske, Munthe, Børresen, Bjørgeengen, Karlsen og Welsh inngår også i Marit Paasches bok Lives and Videotapes: The Inconsistent History of Norwegian Video Art, Feil forlag 2014.

Kristin Bergaust # Samtaler med norske videokunstnere

Kristin Bergaust # Samtaler med norske videokunstnere

Kristin Bergaust (f. 1957) er ikke bare en av Norges tidlige videokunstnere, hun er også en utvikler og fremmer at den elektroniske kunsten, av nettkunst og kunstutdannelse.
Jorunn Veiteberg # Samtaler med norske videokunstnere

Jorunn Veiteberg # Samtaler med norske videokunstnere

Jorunn Veiteberg har vært imponerende høyt og lavt som kunsthistoriker. Hennes «avantgarde-periode» som kunsthistoriker var, ifølge henne selv, det omstridte 80-tallet.
Jeremy Welsh # Samtaler med norske videokunstnere

Jeremy Welsh # Samtaler med norske videokunstnere

«Videokunst eksisterer ikke i dag. På et seminar på Nasjonalmuseet var forslaget var at man skulle snakke om det som en historisk hendelse. Det er meningsløst å holde på videokunst som en egen betegnelse.»
Inghild Karlsen # Samtaler med norske videokunstnere

Inghild Karlsen # Samtaler med norske videokunstnere

Inghild Karlsen var tidlig ute med å benytte tekstil som skulptur, og hun var en av de første i Norge som utforsket installasjonsbegrepet opp mot teatret og det performative. Samarbeidet og vennskapet med de danske grunnleggerne av Hotel Performa, Willie Flindt og Kirsten Dehlholm, startet tidlig og har vært viktig for henne.
Morten Børresen # Samtaler med norske videokunstnere

Morten Børresen # Samtaler med norske videokunstnere

Morten Børresens historie er bemerkelsesverdig. I 1968 begynte han på elektronikkstudiet ved NTNU, men la disse studiene fort på hylla. Etter embetseksamen i odontologi dro han til Sverige og hadde praksis der som tannlege. Et lykketreff fikk ham til å oppsøke kunsten.
Kjell Bjørgeengen # Samtaler med norske videokunstnere

Kjell Bjørgeengen # Samtaler med norske videokunstnere

For Kjell Bjørgeengen er videosignalet snarere et utgangspunkt for en form, og mulighetene som denne tilnærmingen gir, har han forfulgt systematisk de siste tretti årene. Det har gitt ham en sentral plass i norsk kunsthistorie.
Marianne Heske # Samtaler med norske videokunstnere

Marianne Heske # Samtaler med norske videokunstnere

– I Norge får man et forhold til de naturomgivelsene man er omgitt av: Himmelrommet, havet og vårt eget kroppslige landskap. Utfordringen er å skildre disse landskapene. For meg var video godt egnet, kanskje fordi det er et medium som så tydelig kan gi uttrykk for en fornemmelse.
Terje Munthe # Samtaler med norske videokunstnere

Terje Munthe # Samtaler med norske videokunstnere

I første utgave av intervjuserien «Samtaler med norske videokunstnere» møter Marit Paasche og Anne Marthe Dyvi videokunstpionéren Terje Munthe i Stavanger.