Rapporter 2011-2015

Grunnlaget for Videokunstarkivet ble lagt gjennom et pilotprosjektet initiert av Norsk Kulturråd i 2011 og gjennomført av Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK) 2012 – 2015. Ved pilotprosjektets utløp ble det avlevert en rapport til kulturrådet. På denne siden finner du lenker til hele rapporten med vedlegg.

RAPPORT Videokunstarkivet Pilotprosjekt 2012-2015 (38. s)

VEDLEGGSLISTE

Innledning/ sammendrag

Vedlegg1. Smithsonian Institute: Ten Insights on Technical Standards … (16 s.)  

Metodikk og innsamling av materiale

Vedlegg 2. Kunstnere i databasen, pr. september 20155 (6 s.)  

Vedlegg 4. Møteoversikt, 2011-2015 (4 s.)  

Vedlegg 5. Institusjoner for kartlegging (1 s.)

Archive Tool

Vedlegg 6. Betatesting Archive Tool (5 s.)

Vedlegg 7. Dokumentasjon Archive Tool fra Toxus/Norgesfilm (15 s.) 

Digitalisering og bevaring:

Vedlegg 3. Videokunstarkivet masterfiler, digitaliserte verker. (10 s.) 

Vedlegg 8. Rapport om bruk av Video Raw, Ludvig Friberg (9 s.) 

Vedlegg 9. Oversikt og vurdering av digitaliseringssteder  (5 s.) 

Vedlegg 13. Greatbear test blogg (2 poster om kompliserte digitaliseringsoppgaver fra digitaliseringsstedet Greatbear i Bristol) (10 s.) 

Forskning og formidling:

Vedlegg 10. Referat fra fem seminarer i Videokunstarkivets regi, samt Marit Paasches Det spekulative arkivet, skrevet som innlegg til konferansen Museale og Arkivale praksiser ved Universitetet i Oslo i 2012. (29 s.) 

Vedlegg 11. Samtaler med norske videokunstnere (127 s.) 

Vedlegg 12. Omtaler av boka Lives and Videotapes (33 s.) 

Øvrige vedlegg:

Vedlegg 14. Oversikt over Videokunstarkivets reisevirksomhet (11 s.) 

Vedlegg 15. Liste over Metadata 

Vedlegg 16. Uttalelse fra Anders Bjørnsen i Sparebankstiftelsen/ Dextra (1 s.) 

Vedlegg 17. Archive Tool engelskspråklig informasjonsbrosjyre (12 s.)

Vedlegg 18. Uttalelse fra videokunstner Kjell Bjørgeengen 

Vedlegg 19. Uttalelse fra Ingrid Book og Carina Hedén (1 s.)

Vedlegg 20. Videokunstarkivet, modeller og samarbeidspartnere (1 s.) 

Vedlegg 21. Uttalelse fra professor i New Media ved University of Maine Jon Ippolito (1 s.) 

 

Rapport VKA interaktiv kunst 2019

Last ned rapport (pdf)