VIDEOKUNSTARKIVET – en portal for kunstnere, kuratorer, kunsthistorikere og forskere

Videokunstarkivet var opprinnelig et pilotprosjekt initiert og finansiert av Kulturrådet i 2011. Arkivet ble utviklet av PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) i årene 2012-2015, og videreført som et løpende prosjekt 2015-2020. Fra januar 2021 ble administrasjonsansvaret for arkivet overført til Nasjonalmuseet, som en referanseressurs i museets bibliotek og arkiv. Arkivet inneholdt ved årsskiftet 2020/2021 over 3.000 verk av mer enn 660 kunstnere eller kunstnergrupper. Av de registrerte videoverkene er over halvparten tilgjengelig for visning for registrerte brukere.

Videokunstarkivet er et referansearkiv over videokunstverk som er produsert i Norge, eller har en forbindelse til Norge, fra 1960-tallet og fram til i dag. I arkivet finnes tekst med verks- og kunstnerinformasjon, dokumentasjon, nettlenker, videofiler, foto og annet som er relatert til videoarbeidene og til kunstnerne i arkivet.

Videokunstarkivet er ikke en kuratert samling. Alle inkluderte verk og kunstnere er tenkt å dekke bredden i feltet, fra hele perioden hvor videokunst har vært en del av samtidskunsten. Verkene i arkivkatalogen er ikke tilgjengelige for et allment publikum.

Videokunstarkivet bygger på et arkivsystem for metadata og filoppbevaring utviklet og tilrettelagt for at kunstnere skal kunne registrere sine verk og laste opp filer tilknyttet sine arbeider. I tillegg kan kuratorer, kunsthistorikere, forskere o.a. søke om brukertilgang til arkivsystemet/arkivkatalogen for å se digitalisert innhold. Kunstnere kan gi tillatelse til nedlastning av visningsfiler av sine arbeider i høy oppløsning direkte fra arkivet.

Videokunstarkivet skal gjøre videokunsten synlig, men er ikke en distribusjons-, salgs- eller formidlingskanal. Gjennom registrering og tilgjengeliggjøring av historisk og samtidig videokunst, skal dette arkivet være en ressurs for forskning, studier, kuratorvirksomhet og annen fordypning. All formidling eller ønske om bruk av verk som finnes i arkivet må tas med opphavspersoner, eiere og andre eksterne aktører (kunstnere, museer, kunstsentre, gallerier, o.a.).

Videokunstarkivet oppbevarer videoarbeider sikkert og forsvarlig med best og tryggest mulig metadatabevaring og datalagring. Det er gratis å oppbevare sine arbeider i arkivet, og kunstnere har full råderett over sine egne arbeider. Ingen kan slette verk fra arkivet, heller ikke kunstneren selv, men som opphavsperson er det kunstneren som setter begrensinger i forhold til visning av verk.