Aktuelt

Rapport ved pilotprosjektets slutt

Her er link til den offisielle rapporten som ble levert Kulturrådet i forbindelse med avslutningen av pilotprosjektet i oktober 2015. Her dokumenteres arbeidet vi har gjort og erfaringer etter disse tre-fire årene; organisasjonsstruktur, bygging av databaseverktøyet Archive Tool, kunstfaglige vurderinger og forslag til veien videre. Rapporten behandles nå i Kulturrådet og vi tror/håper på et svar før sommeren!

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.