Om pilotprosjektet

Videokunstarkivet er et treårig pilotprosjekt initiert og støttet av Norsk kulturråd som skal drives av PNEK i årene 2012 – 2015.

Prosjektet går ut på å lage et arkiv og kompetansesenter for norsk videokunst og består av flere elementer:

  • Kartlegging og innsamling
  • Digitalisering
  • Arkivering
  • Forskning
  • Formidling

Modellen for gjennomføringen bygger på en nettverkstruktur med en ressursgruppe som faglig råd. Prosjektet skal tilfredsstille kunstfaglige, arkivfaglige, praktiske og tekniske krav og vil følge internasjonale og åpne standarder. Av bevaringsmessige hensyn er PNEK pålagt av Kulturrådet å starte innsamlingen av materiale med det eldste først. Registrering og innsamling av materiale vil starte for fullt høsten 2012.

Teknisk hovedsamarbeidspartner er Norgesfilm A/S i Kristiansand. Vi har også et tett faglig samarbeid med LIMA (tidl NIMk) i Amsterdam.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.