Om videokunstarkivet

Videokunstarkivet inneholder videoarbeider i alle former og sjangre, som er produsert i Norge eller med en forbindelse til Norge fra 1960-tallet og fram til i dag.

Pr. i dag inneholder Videokunstarkivet over 2500 verk av mer enn 500 kunstnere og kunstnergrupper.

Videokunstarkivet samler og systematiserer videoverk og informasjon om disse.