• Inghild Karlsen var tidlig ute med å benytte tekstil som skulptur, og hun var en av de første i Norge som utforsket installasjonsbegrepet opp mot teatret og det performative. Samarbeidet og vennskapet med de danske grunnleggerne av Hotel Performa, Willie Flindt og Kirsten Dehlholm, startet tidlig og har vært viktig for henne.
 • Morten Børresens historie er bemerkelsesverdig. I 1968 begynte han på elektronikkstudiet ved NTNU, men la disse studiene fort på hylla. Etter embetseksamen i odontologi dro han til Sverige og hadde praksis der som tannlege. Et lykketreff fikk ham til å oppsøke kunsten.
 • Den nederlandske kunstneren Geert Mul var invitert til ANX for å fortelle om sitt kunstnerskap. Det å jobbe med software og hardware i en kontekst der varighet og offentlighet er rammene er en stor utfordring.

 • Inghild Karlsen var tidlig ute med å benytte tekstil som skulptur, og hun var en av de første i Norge som utforsket installasjonsbegrepet opp mot teatret og det performative. Samarbeidet og vennskapet med de danske grunnleggerne av Hotel Performa, Willie Flindt og Kirsten Dehlholm, startet tidlig og har vært viktig for henne.

  Inghild Karlsen # Samtaler med norske videokunstnere

  Inghild Karlsen var tidlig ute med å benytte tekstil som skulptur, og hun var en av de første i Norge som utforsket installasjonsbegrepet opp mot teatret og det performative. Samarbeidet og vennskapet med de danske grunnleggerne av Hotel Performa, Willie Flindt og Kirsten Dehlholm, startet tidlig og har vært viktig for henne.

  Continue Reading

 • Morten Børresens historie er bemerkelsesverdig. I 1968 begynte han på elektronikkstudiet ved NTNU, men la disse studiene fort på hylla. Etter embetseksamen i odontologi dro han til Sverige og hadde praksis der som tannlege. Et lykketreff fikk ham til å oppsøke kunsten.

  Morten Børresen # Samtaler med norske videokunstnere

  Morten Børresens historie er bemerkelsesverdig. I 1968 begynte han på elektronikkstudiet ved NTNU, men la disse studiene fort på hylla. Etter embetseksamen i odontologi dro han til Sverige og hadde praksis der som tannlege. Et lykketreff fikk ham til å oppsøke kunsten.

  Continue Reading

 • For Kjell Bjørgeengen er videosignalet snarere et utgangspunkt for en form, og mulighetene som denne tilnærmingen gir, har han forfulgt systematisk de siste tretti årene. Det har gitt ham en sentral plass i norsk kunsthistorie.

  Kjell Bjørgeengen # Samtaler med norske videokunstnere

  For Kjell Bjørgeengen er videosignalet snarere et utgangspunkt for en form, og mulighetene som denne tilnærmingen gir, har han forfulgt systematisk de siste tretti årene. Det har gitt ham en sentral plass i norsk kunsthistorie.

  Continue Reading

 • – I Norge får man et forhold til de naturomgivelsene man er omgitt av: Himmelrommet, havet og vårt eget kroppslige landskap. Utfordringen er å skildre disse landskapene. For meg var video godt egnet, kanskje fordi det er et medium som så tydelig kan gi uttrykk for en fornemmelse.

  Marianne Heske # Samtaler med norske videokunstnere

  – I Norge får man et forhold til de naturomgivelsene man er omgitt av: Himmelrommet, havet og vårt eget kroppslige landskap. Utfordringen er å skildre disse landskapene. For meg var video godt egnet, kanskje fordi det er et medium som så tydelig kan gi uttrykk for en fornemmelse.

  Continue Reading