• Engasjert blogginnlegg om det spennende og utfordrende arbeidet med å digitalisere U-Matic-videoer som de får tilsendt fra Videokunstarkivet.
  • En utvikler og fremmer at den elektroniske kunsten, av nettkunst og kunstutdannelse. Kristin Bergaust er en av Norges tidlige videokunstnere. Hun har med sine kunstneriske arbeider og sitt utrettelige arbeid for og i det elektroniske feltet og på kunstskoler holdt aktiviteten oppe med alternative uttrykk og medier siden tidlig på åttitallet.
  • Jorunn Veiteberg har vært imponerende høyt og lavt som kunsthistoriker. Hennes «avantgarde-periode» som kunsthistoriker var, ifølge henne selv, det omstridte 80-tallet.