Videokunstarkivet registrerer, systematiserer og samler videoverk og informasjon om disse.

Videokunstarkivet inneholder videoarbeider i alle former og sjangre, som er produsert i Norge eller med en forbindelse til Norge fra 1960-tallet og fram til i dag. Arkivet vil i nær framtid inngå som en del av Nasjonalbiblioteket.

Videokunstarkivet oppdateres kontinuerlig, og inneholder pr. i dag over registrerte 2500 verk av mer enn 500 kunstnere og kunstnergrupper. Av de registrerte arbeidene er omtrent 800 tilgjengelig for visning og eventuell nedlastning.

Videokunstarkivet er et referansearkiv som i tillegg til videofiler i høyest mulig oppløsning inneholder foto, tekst, dokumentasjon, nettlenker og annet som er relatert til videoarbeidene, og til kunstnerne i arkivet.

Videokunstarkivet er et arkiv og ikke en kuratert samling. Vi velger ikke ut arbeider som skal inkluderes i arkivet, og skiller ikke mellom godt og dårlig eller viktig og uviktig.

Videokunstarkivet er ikke primært en formidlingskanal. Vi registrerer og tilgjengeliggjør historisk og samtidig videokunst som det er opp til andre å analysere og ta i bruk. Vi driver ikke distribusjon, salg eller formidling av arbeider, men skal legge til rette for dette gjennom andre eksterne aktører (galleri/distributør/kurator etc).

Grunnlaget for Videokunstarkivet ble lagt gjennom et pilotprosjektet initiert av Norsk Kulturråd i 2011 og gjennomført av Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK) 2011 – 2015.

VIDEOKUNSTARKIVET FOR KUNSTNERE

Videokunstarkivet tilbyr sikker og forsvarlig oppbevaring av videoarbeider, med den best mulige datalagring. Det er gratis å oppbevare sine arbeider i arkivet, og som kunstner har du full råderett over dine egne arbeider. I tråd med Nasjonalbibliotekets øvrige praksis kan ingenting fjernes fra arkivet.

Videokunstarkivet gjør videokunsten synlig. Verkene i arkivet er søkbare på nettet, og kuratorer, forskere og andre kan søke tilgang til å se videoarbeidene i skjermoppløsning. I tillegg kan kunstnere gi hvem de vil tillatelse til nedlastning av visningsfiler i høy oppløsning direkte fra arkivet.